Que és un sistema de gestió

 

Un sistema de gestió es basa en una estructura operacional de treball, ben documentada i integrada en els procediments tècnics alhora que es coordina amb les estratègies, informació de l'organització i els recursos per planificar, millorar i controlar aquells elements que influeixen en la satisfacció del client i en els resultats desitjats per l'empresa.

Que aconseguirem amb l' implantació d' un sistema de gestió

 

1) Ajudar a gestionar els riscos i punts crítics

2) Millorar l'efectivitat i eficiència operativa

3) Augmentar la satisfacció dels clients i de les parts interessades

4) Reduir costos

5) Aconseguir millores contínues

6) Protegir la marca i la seva reputació

7) Potenciar la innovació

8) Eliminar les barreres

9) Aportar claredat al mercat