Política de l' empresa 

Missió

 

A OLIVELLA ENGINYERIA, S.L. la nostra missió es centra única i exclusivament en els clients, potenciant i incrementant el seu creixement i rendibilitat a través de la realització de serveis de consultoria, permetent-los una millora de la gestió de les seves operacions, augmentant la seva productivitat, satisfent als seus clients i altres parts interessades ja siguin proveïdors , personal etc.

Visió

 

A OLIVELLA ENGINYERIA, S.L. la nostra visió es centra en ser l'empresa de consultoria líder en el que respecta a la implantació i manteniment dels sistemes de gestió de la qualitat.

Ajudem a les empreses a tenir un valor diferencial sostenible en el temps ja que estem especialitzats en identificar i gestionar el valor diferencial dels nostres clients.

Valors

 

O de Objectivitat El protagonista és el client i per això transmetrem imparcialitat, adoptant la capacitat de saber de manera imparcial assumptes que queden sota la nostre anàlisi i estudi, permetent-nos prendre decisions més eficients per a l'organització.

L de Lideratge Compromís en el desenvolupament dels nostres serveis transmetent motivació al personal mitjançant la nostra professionalitat i integritat, aconseguint que l'organització treballi amb entusiasme en l'assoliment de metes i objectius.

I d'Investigació Estem en plena formació i aprenentatge continu per a poder desenvolupar idees i solucions innovadores que facilitin la consecució d'elements competitius diferencials.

V de Valor / Valentia Aportem valor afegit al client, oferint unes  condicions de servei superiors a les que el client espera rebre, mostrant un especial interès en la satisfacció del client.

E d'Excel·lència / Ètica professional Amb més de 20 anys que ens avalen, dedicant-nos única i exclusivament a aquests serveis. L'excel·lència és el nostre "modus operandi" oferint destresa, sensibilitat i habilitat per part del nostre personal a l'hora del desenvolupament dels serveis, treballant en equip amb el client per extreure el seu coneixement fent una simbiosi i posant al servei de la seva empresa.

L de Lleialtat Transmetem confiança, honestedat i claredat en el desenvolupament de tots els nostres serveis seguint un comportament ètic.

L de Lineal Ens centrem en la millora contínua com a objectiu permanent planificant, identificant problemes, observant, analitzant, establint objectius a assolir fent la verificació, comprovant els èxits obtinguts i ajustant i proposant alternatives de millora.

A d'Actitud proactiva Davant la incertesa aprofitem les oportunitats en el moment que es presenten, minimitzant els problemes potencials i motivant l'autocontrol, autonomia i polivalència del nostre personal.