Esquema d' actuació

Documentar

 

A) Preparació del Manual de Gestió corresponent (Qualitat, Ambiental, Seguretat Alimentària entre d'altres).

B) Estructuració del Manual de procediments.

Implantar

 

A) Presentació i Divulgació del Manual de Gestió corresponent (Qualitat, Ambiental,Seguretat laboral, Seguretat Alimentària  entre d' altres).

B) Desenvolupament del Manual de Procediments fins el total compliment amb els requisits de l' entitat de certificació.

Certificar

 

A) Auditoria Interna del Sistema de Gestió corresponent (Qualitat, Ambiental,Seguretat laboral, Seguretat Alimentària  entre d' altres) per part del col·laborador, per comprobar el cumpliment de l' Implantació amb el Sistema establert.

B) Sol·licitud de Certificació per part de l' entitat de Certificació.

C) Auditoria externa per part de l' entitat de Certificació.

D) Certificació oficial per part de l' entitat de Certificació.